Tanım

“Portal”: www.kizlarindukkani.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “KIZLARIN DÜKKANI”un “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

1.1 "Güvenli Hesap Hizmeti"nde "Alıcı"; "Portal"da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini KIZLARIN DÜKKANI internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden KIZLARIN DÜKKANI'un internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

1.2 "Alıcı", Portal" üzerinden "KIZLARIN DÜKKANI" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. 

1.3 "Alıcı", "Portal" üzerinden "KIZLARIN DÜKKANI"un internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "KIZLARIN DÜKKANI'un Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "KIZLARIN DÜKKANI'un "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; KIZLARIN DÜKKANI'un işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Hesap"ına ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. 

1.4 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “KIZLARIN DÜKKANI'un, Güvenli Hesabı"na, süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "KIZLARIN DÜKKANI Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "KIZLARIN DÜKKANI Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "KIZLARIN DÜKKANI'un Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair " KIZLARIN DÜKKANI Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “KIZLARIN DÜKKANI”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "KIZLARIN DÜKKANI" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "KIZLARIN DÜKKANI Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "KIZLARIN DÜKKANI Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı” portal dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.5 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında KIZLARIN DÜKKANI'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

1.6 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "KIZLARIN DÜKKANI'un Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "KIZLARIN DÜKKANI"a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "KIZLARIN DÜKKANI'un Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde "KIZLARIN DÜKKANI"in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.